Zarząd PZTO rozesłał decyzję do klubów o konieczności rozegrania MMM 2019 najpóźniej do 23 czerwca 2019 roku.Materiały do pobrania

decyzja Zarządu w sprawie MMM.pdf