W Warszawie, w dniach 7-9 grudnia 2018 miała miejsce coroczna cykliczna kursokonferencja trenerów, sędziów i egzaminatorów PZTO.

 

W Warszawie, w dniach 7-9 grudnia 2018 miała miejsce coroczna cykliczna kursokonferencja trenerów, sędziów i egzaminatorów PZTO. Liczne wykłady i jeszcze liczniejsze zajęcia praktyczne z udziałem wszystkich zainteresowanych, a prowadzone przez najbardziej fachową w swoich dziedzinach kadrę PZTO cieszyły się wielką popularnością. Sądząc z oddźwięku wśród słuchaczy, były na coraz wyższym poziomie. Pomimo napiętego terminarza nie zabrakło czasu na panelowe spotkania-dyskusje pomiędzy wszystkimi przedstawicielami środowiska taekwondo w Polsce. 

Nie zabrako chwil podniosłych i uroczystych: Pani Aleksandra Kowalczuk, w przeddzień wylotu do Chin na zawody GP, odebrała przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w Roku Stulecia Odzyskania Niepodległości z rąk Prezesa PZTO, Pana Artura Chmielarza.

Nasz niespodziewany gość z Korei wręczył Panu Prezesowi PZTO Arturowi Chmielarzowi wyrazy uznania grupy medialnej za propagowanie kultury Korei.

Więcej zdjęć w galerii na srtronie www PZTO link .