N stronie www PZTO opublikowane zostały najważniejsze informacje dotyczące finałów OOM w dniu 19.06.2021:
- Odprawa trenerów o godzinie 8:45 na sali zawodów,
- Listy do Random Weigh-In zostaną opublikowane o godzinie 7:00 na stronie PZTO,
- Waga Random Weigh-In odbywa się w godzinach 8:00 - 8:30 w miejscu wagi,
- Prosimy o zapoznanie się z aktualnym komunikatem, a w szczególności z harmonogramem godzinowym,
- Zawody rozpoczynają się od konkurencji Dwuboju o godzinie 9:00,
- Prosimy o wytypowanie jednego zawodnika z każdego województwa do ceremonii otwarcia zawodów. Wytypowani zawodnicy w dresach reprezentacyjnych - zbiórka o godzinie 16:30 w holu.