Dokumenty » Regulaminy krajowe »

..
Próba sprawności fizycznej PZTO
Próba sprawności fizycznej PZTO - tabela
Regulamin Techniczny PZTO 2014
Regulamin zmiany przynależności klubowej - aktualizacja 27 .02.2018
Wymagania egzaminacyjne PZTO na stopnie 10 - 1 kup
Zasady powoływania Kadry Narodowej Para Taekwondo 2018
18.10.2019 Regulamin powoływania Reprezentacji Polski i zasady rankingu Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
Klasy Sportowe 2018 [10.12.2018]
Krajowe Kryteria Kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich [10.12.2018]
Próba sprawności fizycznej PZTO - MTSF.XLS
Regulamin Dyscyplinarny PZTO - 25.05.2014
Regulamin Komisji Rewizyjnej PZTO
Regulamin licencyjny PZTO - aktualizacja 08.01.2021
Regulamin nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich PZTO (2015)
Regulamin nagród PZTO
Regulamin powoływania Kadry Narodowej [10.12.2018]
Regulamin Powoływania Reprezentacji Polski Poomsae i zasady rankingu Poomsae Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
Regulamin Sedziowski PZTO 15.01.2022
Regulamin Sportowy - aktualizacja 06.10.2021
Regulamin SSM 2022
Regulamin SSM 2023
Regulamin stosowania znaku towarowego PZTO
Regulamin Zarządu 25.09.2021
Regulamin Zarządu 25.09.2021 - załącznik: Regulamin Głosowań Elektronicznych
Statut PZTO 07.12.2018
Tymczasowy regulamin powoływania Reprezentacji i zasady rankigu PZTO w trakcie pandemii Covid
Tymczasowy Regulamin powoływania Reprezentacji Polski Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
Wieloletni Program Szkolenia zatwierdzony przez MSiT