Zgodnie z uchwałą nr 52 Zarządu Polskiego Związku Taekwondo WTF ...

Aktualna lista członków Związku!!!

   Zgodnie z uchwałą nr 52 Zarządu Polskiego Związku Taekwondo WTF oraz paragrafem 21 ust. 1 pkt. d Statutu, z dniem 10.10. b.r. wygasło członkowstwo w Związku 21 klubom. W związku z tym zostały one skreślone z listy członków zwyczajnych Polskiego Związku Taekwondo WTF.

   Zgodnie z uchwałą nr 53 Zarządu Polskiego Związku Taekwondo WTF w zawieszeniu pozostaje 14 klubów. Ponownie informujemy, że zawieszenie w prawach członka zwyczajnego skutkuje:
1. wykluczenia klubu z rywalizacji sportowej na poziomie Związku i okręgu,
2. niemożliwością przeprowadzania egzaminów na stopnie taekwondo WTF,
3. nie powoływaniem zawodnika klubu do kadr,
4. zawodnicy tych klubów nie mogą przystępować do egzaminów na stopnie taekwondo.
Przywrócenie praw członka zwyczajnego nastąpi po uregulowaniu zaległych składek.

Wykaz klubów skreślonych, zawieszonych i nie zawieszonych znajduje się w pliku lista_klubow_paz.xls.
 

Marcin Kiciński