Na stronie www PZTO w zakładce » STREFA SZKOLENIOWA » ANTYDOPING » 2019 » opublikowany został Biuletyn Anrydopingowy Sierpień 2019

Biuletyn Antydopingowy Sierpień 2019