Dnia 17 grudnia w Warszawie planowany jest egzamin na stopnie mistrzowskie 1-3 dan/poom. Dotychczas chęć przystąpienia do egzaminu na stopnie przesłały ...

Egzamin mistrzowski na stopnie 1-3 dan/poom

   Dnia 17 grudnia w Warszawie planowany jest egzamin na stopnie mistrzowskie 1-3 dan/poom. Dotychczas chęć przystąpienia do egzaminu na stopnie przesłały następujące osoby:
1 dan Paweł Perz
1 dan Mateusz Węgrzynowski
1 dan Karol Siliwoniuk
1 dan Dominika Rajska
1 dan Tomasz Prusaczyk
1 dan Wojciech Banach
1 dan Tomasz Margalski
1 dan Ariel Łukasiak
1 dan Kowalik Monika
1 dan Wojciech Burdanowski
1 dan Dorota Wójcik
1 dan Mariusz Weberbauer
1 poom Krzysztof Miklaszewski
1 poom Piotr Heczko
1 poom Szymon Martyna
1 poom Anna Dobrzeniecka
1 poom Aleksander Dobrzeniecki
2 dan Piotr Bakuniak
2 dan Michał Łoniewski
2 dan Adrian Murawka
2 dan Piotr Paziński
2 dan Michał Sońdka
2 dan Wojciech Pyzel
2 dan Mariusz Paziński
2 dan Bartosz Kałużny
3 dan Tomasz Gorwa
3 dan Anna Herczyńska
3 dan Sławomir Turek

   Przypomina się, że osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na stopień mistrzowskie winny przesłać swoje zgłoszenie na adres kicinski@taekwondo.home.pl (podając imię i nazwisko, datę urodzenia, posiadany stopień i nr certyfikatu, adres zamieszkania oraz dane do kontakt – email, tel. kom.).

Marcin Kiciński
V-ce Prezes PZTkd WTF