9-go września w Warszawie odbędzie się egzamin na stopnie mitrzowskie. Egzamin odbędzie się przed polską komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Kukkiwon. ...

Egzamin na stopnie mistrzowskie 1 dan/1 poom
Warszawa, 9 września 2006 r.

9-go września w Warszawie odbędzie się egzamin na stopnie mitrzowskie. Egzamin odbędzie się przed polską komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Kukkiwon.

Osoby chętne do wzięcia udziału w egzaminie winny:
Przesłać na adres kicinski@taekwondo.home.pl zgłoszenie zawierające:
- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- klub sportowy,
- nr certyfikatu na stopień 1 kup zarejestrowany w Polskim Związku Taekwondo WTF.

   W terminie do tygodnia przed egzaminem osoby winny wpłacić na konto Związku 86 1160 2202 0000 0000 27643189 kwotę 282 zł (60 zł część organizacyjna i 222 zł część związkowa).

Dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem egzaminu 2 fotografie (jedna o rozmiarze 3x2 cm i 1,5x1 cm).

Dokładny termin, godzina i miejsce oraz szczegółowe wymagania techniczne zostaną podane na stronie internetowej Związku w najbliższym czasie.

UWAGA:
Polski Związek prosi o zgłoszenie się na w/w adres wszystkich chętnych do zdawania egzaminu na wyższe stopnie mistrzowskie (2 dan/poom i wyższe). W zależności od ilości zgłoszeń Związek ustali termin, wymagania i podejmie starania o przeprowadzenie egzaminu.

Marcin Kiciński