Na stronie www PZTO opublikowany został komunikat finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2021 w Taekwondo Olimpijskim oraz ostateczna lista zakwalifikowanych zawodników i trenerów. Przypominamy, iż w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2021 w Taekwondo (Kyorugi oraz Dwubój Techniczny) mogą wziąć udział WYŁĄCZNIE zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskali kwalifikację zgodnie z regulaminem SSM na rok 2021. Celem potwierdzenia udziału należy dokonać zgłoszenia poprzez internetowy system SportZona do dnia 11.06.2021 oraz poprzez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS). Szczegóły dotyczące zgłoszeń do WISS, listy meldunkowe oraz oświadczenia: RODO, „COVID” i „Zgoda na udział w zawodach”, znajdują się pod adresem internetowym:

https://federacjalodz.org.pl/zgloszenia

W przypadku niezgłoszenia się do turnieju w/w terminie zawodnik zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych, a jego miejsce zajmie kolejna osoba z rankingu OOM.

Istnieje możliwość udziału w OOM dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek delegujących, po uzgodnieniu z organizatorem (PZTO). Potrzebę zwiększenia liczby osób towarzyszących zawodnikom, jednostki delegujące powinny zgłosić organizatorowi zawodów finałowych OOM. W celach bezpieczeństwa przypominamy jednocześnie o obowiązku noclegu w miejscu rozegrania finałów OOM 2021.

Szczegóły organizacyjne oraz zaplanowany harmonogram znajdują się w komunikacie zawodów:
18-20.06.2021 Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Warszawa