Przypominamy, iż zgodnie z komunikatem zawodów PP P2 Seniorów w kategoriach olimpijskich (23.04.2022): 

„… zawodnicy sklasyfikowani w rankingu PZTO Senior w kategorii nieolimpijskiej będą mogli przenieść zdobyte na tym turnieju punkty do sąsiadującej kategorii nieolimpijskiej. Przeniesienie punktów będzie możliwe na pisemną prośbę klubów. „

Przeniesienie punktów dotyczy tylko w/w turnieju i punktów tam zdobytych.

Zainteresowane kluby prosimy o przesłanie prośby na adres: rankingpzto@gmail.com do dnia (piątek) 29.04.2022