We invite the seniors national teams to participate in the International Sparring Camp in Warsaw!
 
Address: Sangate Hotel Airport, Warsaw
Dates: 31.01-05.02.2022
 
We are waiting for you!
 
International Sparring Camp
 
Już na przełomie stycznia i lutego, w Warszawie, odbędzie się międzynarodowe zgrupowanie treningowe. Z polską reprezentacją narodową seniorów trenować będą zagraniczni taekwondziści i taekwondzistki. Już dziś część zgłoszonych potwierdziła swoją obecność.
Czekamy na kolejne zgłoszenia i potwierdzenia przybycia.
 
Do zobaczenia w Warszawie!