Przypominamy, że 15 kwietnia b.r. mija termin składania ofert konkursowych na stanowiska trenerskie ...

   Przypominamy, że 15 kwietnia b.r. mija termin składania ofert konkursowych na stanowiska trenerskie zgodnie z informacją zamieszczoną w piśmie L.dz. 9/05.  Rozstrzygnięcie na konkursu nastąpi w terminie do 30 kwietnia b.r.

 

Marcin Kiciński