PZTO w załączonym komunikacie informuje o organizacji kursu Egzaminatora E-3.
Kurs zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej (część teoretyczna – 3 godziny i praktyczna – 3 godziny).
Informacje o terminie i miejscu kursu zostaną przesłane kandydatom po zamknięciu listy zgłoszeń.Materiały do pobrania

Komunikat kursu 2023 Egzaminator.pdf