W dniach 19-21 stycznia 2024 r. w Poznaniu na sali AZS AWF Poznań odbył się kurs doszkalający sędziów PZTO oraz pierwszy w tym roku kurs na sędziego kandydata. Szkolenie zostało przeprowadzone przez sędziów międzynarodowych: panią Agnieszkę Scheffler oraz pana Krzysztofa Łabutkę.
 
Do kursu na sędziego kandydata przystąpiło 17 osób natomiast w kursie doszkalającym udział wzięło 6 sędziów PZTO w tym 2 podnosiło klasę sędziowską.
 
Każdy z uczestników otrzymał Vademecum Sędziego z najważniejszymi informacjami w którym można było nanosić notatki z prezentacji przygotowanych przez szkoleniowców Słuchacze mieli do opanowania bardzo szeroki poziom wiedzy ,którą wzbogaciły zajęcia praktyczne dzięki pomocy zawodników AZS AWF Poznań w których to zajęciach omawiane były najczęściej popełniane błędy , oraz sytuacje wymagające od sędziów szczególnych umiejętności psychofizycznych jak również odpowiedniej interpretacji regulaminów.
 
Na zakończenie wszyscy kursanci zostali poddani egzaminom z poprawności wykonywania gestów i pracy w polu, testowi sprawności fizycznej oraz testowi z zagadnień teoretycznych.
Możemy już powiedzieć, że wszyscy kursanci sumiennie przyłożyli się do nauki uzyskując tym samym uprawnienia sędziego kandydata PZTO.
 
Kolejne szkolenie już niebawem w Warszawie wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
 
Życzymy wszystkim samych pozytywnych wyników i bez stresowej pracy na macie.