2019-12-13 18:00, Warszawa

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprzejmie informuje, że w dniach 13-15 grudnia 2019 roku zostanie zorganizowana Kursokonferencja PZTO.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Holiday Park Hotel*** ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

Miejsce szkoleń:

Holiday Park Hotel*** ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

Hala Sportowa CRS ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

Zgłoszenia:

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursokonferencję trenerów, sędziów i egzaminatorów PZTO zostały otwarte w systemie licencyjnym PZTO.

W celu rejestracji należy zalogować się na swój profil trenera, sędziego lub egzaminatora, wejść w zakładkę „wydarzenia”, wybrać Kursokonferencja, a następnie „zgłoś udział”.

W przypadku anulowania zgłoszenia, prosimy o jego anulowanie w systemie licencyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 grudnia 2019r.

Na podstawie zgłoszeń zamawiane będą noclegi i wyżywienie dla uczestników.

Osoby, które zgłosiły swój udział, jednak nie będą uczestniczyły w szkoleniu, przy braku anulowania zgłoszenia, będą zobowiązane do pokrycia kosztów noclegu i wyżywienia.

Opłata:

Każdy uczestnik musi umieścić opłatę za uczestnictwo w kursokonferencji w wysokości 100zł.

Wpłaty można dokonywać na poniższe konto PZTO lub gotówką w dniu przyjazdu (13.12.2019) w Hotelu Holiday Park.

Konto do wpłat:  86 1160 2202 0000 0000 2764 3189

W tytule proszę podać: ”Konferencja 2019 + imię i nazwisko”

Wymagania:

Wszyscy uczestnicy kursokonferencji są zobligowani do udziału w zajęciach praktycznych w doboku. Dodatkowo każdy uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć dla siebie długopis i kartki do ewentualnych notatek z zajęć teoretycznych.

Warunkiem zaliczenia kursokonferencji jest obowiązkowa 100 procentowa obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie testów.