Uprzejmie informuję, że na podstawie trzech eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży została ustalona lista rankingowa. Osoby zakwalifikowane do finałów OOM zostały zamieszczone w poniższym pliku ...

   Uprzejmie informuję, że na podstawie trzech eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży została ustalona lista rankingowa. Osoby zakwalifikowane do finałów OOM zostały zamieszczone w poniższym pliku na ciemnym tle. W przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności liczby punktów ze stanem faktycznym przedstawiciele zainteresowanych klubów proszeni są o zgłoszenie takiej informacji na adres taekwondo@taekwondo.home.pl z podaniem: nazwiska i imienia zawodnika, klubu, nr-u eliminacji i opisu błędu.

Marcin Kiciński