Poniżej zamieszczono listę zawodników zgłoszonych na MPJ w Szczecinku. Zawodnicy zaznaczeni na czerwono nie zostają dopuszczeni do zawodów ze względu na występujące braki w stopniach, bądź w licencji. ...

Lista zawodnikow MPJ w Szczecinku

    Poniżej zamieszczono listę zawodników zgłoszonych na MPJ w Szczecinku. Zawodnicy zaznaczeni na czerwono nie zostają dopuszczeni do zawodów ze względu na występujące braki w stopniach, bądź w licencji.
Plik do pobrania: lista_mpj_zw.xls

Poza tym niedopuszczeni mogą zostać zawodnicy, którzy potwierdzali stopnie z innych odmian taekwondo i do czasu  zawodów nie dostarczyli kopii certyfikatu posiadanego stopnia wyszkolenia.

Wszelkie reklamacje uznawane będą podczas rejestracji drużyn po okazaniu stosownej dokumentacji (potwierdzenia licencji, posiadania stopnia itp.).

Związek nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach, w których zawodnik przyjedzie z klubem na zawody i w nich nie wystartuje.

Marcin Kicinski
Delegat Zarządu na MPJ