Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
(Polish Federation of Olymipic Taekwondo)

- tak brzmi nowa nazwa Związku od 30 września 2006 r.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
(Polish Federation of Olymipic Taekwondo)

- tak brzmi nowa nazwa Związku od 30 września 2006 r.

Marcin Kicinski
V-ce Prezes Polskiego Związku Taekwondo WTF