W związku z zamieszczeniem przez Pana Grzegorza Jagodzińskiego na Taekoplan informacji: cyt. „ Z przykrością informujemy, że PZTO nie wyraziło zgody na przeprowadzenie turnieju Bydgoszcz Cup….” uprzejmie informujemy, iż obecnie obowiązujące przepisy pozwalają wyłącznie Polskim Związkom Sportowym na przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego (Mistrzostwa Polski i Puchary Polski). Planowany przez organizatorów turniej Bydgoszcz Cup nie posiada rangi imprezy związkowej i nie znajduje się w kalendarzu akcji szkoleniowych PZTO na 2021 rok. Jednocześnie informujemy, iż wczesniej organizator już był informowany o braku możliwości przeprowadzania zawodów z poza kalendarza PZTO, gdy występował o zgodę na rozegranie Kujawsko-Pomorskiej Ligii Taekwondo. Aktualne przepisy uniemożliwiają przeprowadzenie takich turniejów, tym samym wskazywanie PZTO jako podmiotu który nie wyraził zgody jest wprowadzaniem osób zainteresowanych w błąd i świadczy o braku znajomości obowiązującego obecnie prawa..
Z poważaniem,
Polski Związek Taekwondo Olmpijskiego