Wysokość opłat licencyjnych w 2020 roku

Licencje opłacone do dnia 15 grudnia 2019r. są aktywne (tzn. upoważniają: sędziowania zawodów, do udziału w rywalizacji sportowej, kursach trenerskich, egzaminach) wyłącznie w terminie do 31.01.2020r.

2.W terminie od 16 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020 członkowie PZTO mogą przedłużać licencje na kolejny rok, tj. do 31.01.2021r.

3.Wysokość opłat licencyjnych na 2020r.:

L.p.  Nazwa Opłata licencyjna
wniesiona
od 16.12.2019 
do 31.01.2020  
 Opłata licencyjna
wniesiona
po 31.01.2020  
1 Składka członkowska 400 zł 500 zł
2 Licencja klubowa na współzawodnictwo 150 zł 200 zł
3 Licencja  zawodnicza w kategorii młodzik 40 zł 60 zł
4 Licencja  zawodnicza w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior   40 zł 60 zł
5 Licencja  zawodnicza w kategorii dzieci 9 lat i młodszych 40 zł 60 zł
6 Licencja  zawodnicza - poomsae 40 zł 60 zł
7 Licencja  zawodnicza - para taekwondo bezpłatnie bezpłatnie
8 Licencja zawodnicza - taekwondo specjalne bezpłatnie bezpłatnie
9 Licencja trenera 100 zł 150 zł
10 Licencja egzaminatora - E-3 , E-2 , E-1 200 zł 300 zł
11 Licencja egzaminatora - E-M 300 450
12 Licencja sędziego 100 zł 150 zł

 

4. W przypadku składania wniosku o licencje dla nowego zawodnika, obowiązuje opłata jak do 31.01.2020r. bez względu na termin składania wniosku.

 Materiał archiwalny

Wysokość opłat licencyjnych w 2019 roku

L.p.  Nazwa Kwota zł - wpłata
od 01.01.2019 
do 31.01.2019  
 Kwota zł - wpłata
od 01.02.2019  
1 Składka członkowska 400 500
2 Licencja klubowa na współzawodnictwo 150 200
3 Licencja  zawodnicza w kategorii młodzik 40 60
4 Licencja  zawodnicza w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior   40 60
5 Licencja  zawodnicza w kategorii dzieci 9 lat i młodszych 40 60
6 Licencja  zawodnicza - poomsae 40 60
7 Licencja  zawodnicza - para taekwondo bezpłatnie bezpłatnie
8 Licencja zawodnicza - taekwondo specjalne bezpłatnie bezpłatnie
9 Licencja trenera 100 150
10 Licencja egzaminatora - E-3 , E-2 , E-1 200 300
11 Licencja egzaminatora - E-M 300 450
12 Licencja sędziego 100 150