Wysokość opłat licencyjnych w 2019 roku

L.p.  Nazwa Kwota zł - wpłata
od 01.01.2019 
do 31.01.2019  
 Kwota zł - wpłata
od 01.02.2019  
1 Składka członkowska 400 500
2 Licencja klubowa na współzawodnictwo 150 200
3 Licencja  zawodnicza w kategorii młodzik 40 60
4 Licencja  zawodnicza w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior   40 60
5 Licencja  zawodnicza w kategorii dzieci 9 lat i młodszych 40 60
6 Licencja  zawodnicza - poomsae 40 60
7 Licencja  zawodnicza - para taekwondo bezpłatnie bezpłatnie
8 Licencja zawodnicza - taekwondo specjalne bezpłatnie bezpłatnie
9 Licencja trenera 100 150
10 Licencja egzaminatora - E-3 , E-2 , E-1 200 300
11 Licencja egzaminatora - E-M 300 450
12 Licencja sędziego 100 150