Informacja dla osób, które chcą podnieść klasę sędziowską podczas kursokonferencji 13-14 stycznia w Warszawie.

Data: 13-14 stycznia 2024 r.
Miejsce: Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa. 

Wniosek o podniesienie klasy należy wypełnić i dostarczyć oryginał w dniu rozpoczęcia kursokonferencji do Sędziego Głównego PZTO wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Koszt 250.00 zł 

Wymaganą kwotę należy wpłacić do dnia 11.01.2022r. (data wpływu na rachunek PZTO) Bank Millenium, nr konta: 86 1160 2202 0000 0000 2764 3189 z dopiskiem podniesienie klasy sędziowskiej

Warunkiem podniesienia klasy sędziowskiej jest: spełnienie wymagań opisanych w Regulaminie Sędziowskim PZTO, 100% obecność na zajęciach szkoleniowych podczas kursokonferencji, pozytywny wynik egzaminu (część praktyczna i test z teorii).

 Materiały do pobrania

wniosek.docx