The next edition of the Polish Open 2022 World Cup competition will take
place on September 9-11, 2022 in Warsaw.
For the first time in the history of the tournament, it will have the rank
of G-2 for seniors and E-2 for juniors and cadets.
We invite you to register via the Simply Compete system:
 
W dniach 9-11 września 2022 w Warszawie odbędzie się kolejna edycja zawodów
z cyklu Pucharu Świata Polish Open 2022.
Pierwszy raz w historii turnieju będzie miał on rangę zawodów G-2 dla
seniorów i E-2 dla juniorów i kadetów.
Zapraszamy do zapisów przez system Simply Compete: