Program Ministerstwa Sportu „Mały Wielki Polak” - informacje w załączonych plikach.

 Materiały do pobrania

pismo do klubów członkowskich PZTO - Mały Wielki Pol ak 2020.pdf
MWP PZTO 2020.xlsx