PZTkd WTF przedstawia pod dyskusję propozycję regulaminu sportowego Związku, który po poprawkach, korektach, uzupełnieniach zacząłby w większości paragrafów obowiązywać w II połowie roku np. od dnia 15.09.2006 r. Jednocześnie informujemy, że ...

Propozycja regulaminu sportowego PZTkd WTF  

   PZTkd WTF przedstawia pod dyskusję propozycję regulaminu sportowego Związku, który po poprawkach, korektach, uzupełnieniach zacząłby w większości paragrafów obowiązywać w II połowie roku np. od dnia 15.09.2006 r. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu trwają prace nad niektórymi przepisami regulaminu o czym po ich sprecyzowaniu będziemy informować na bieżąco (np. kategorie wiekowe i zmiany w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży).

Plik do ściągnięcia: regulamin_sportowy.pdf

   PZTkd WTF prosi by wszelkie uwagi, propozycje i wnioski kierować pisemnie pocztą lub pocztą email na adres Polskiego Związku najpóźniej do dnia 20.08.2006 r. z precyzyjnym oznaczeniem paragrafu i pkt którego dotyczą uwagi.

Marcin Kiciński