Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, § 28 ustęp 5 publikowane są na stronie www PZTO:

  • pisma przewodnie;
  • CV;
  • oświadczenia poparcia od 10 członków zwyczajnych podpisane przez upoważnione osoby;
  • program na okres najbliższej kadencji;

niniejszych kandydatów na Prezesa Związku na kadencję 2021 - 2024:

Jarosław Kowalewski

Jerzy Miller

Marcin Bochenkiewicz