W dniach 12-13 kwietnia 2019 odbyła się konferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów uczestniczących w programie „Regionalne Akademie Taekwondo Olimpijskiego” dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach podnoszenia kwalifikacji uczestników szkolenia, odbyły się wykłady zarówno z psychologii jak i treningu dzieci, które są głównym beneficjentem tego projektu. Warto zaznaczyć, ze jest to kontynuacja programu z zeszłego roku, gdzie udział w programie wzięło ponad 630 dzieci.