Niniejszym informuję, że od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje nowy regulamin egzaminacyjny ...

Regulamin nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich Taekwondo Polskiego Związku Taekwondo (PZTkd)

   Niniejszym informuję, że od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje nowy regulamin egzaminacyjny - (Dział: DOKUMENTY/Regulaminy PZTkd WTF). Wszystkich egzaminatorów proszę o zapoznanie się ze zmianami.
Proszę zapoznać się z warunkami otrzymywania i przedłużania licencji egzaminatora. Przedłużenie licencji egzaminatora osobom posiadającym uprawnienia w 2005 r. dokonywane jest w terminie do 31 stycznia 2006 r.

   Warunkiem przedłużenia jest przesłanie pisma-wniosku o przedłużenie uprawnień wraz z kopią wpłaty opłaty licencyjnej (email: kicinski@taekwondo.home.pl).
Na tej podstawie biuro Związku prześle egzaminatorowi legitymację potwierdzającą otrzymanie licencji na dany rok.

Marcin Kiciński
Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy egzaminacyjne