Centralny Ośrodek Sportu, Pion Programowo-Sportowy, Zespół Metodyczno-Szkoleniowy informuje o ...

Trenerskie kursy kwalifikacyjne

Centralny Ośrodek Sportu, Pion Programowo-Sportowy, Zespół Metodyczno-Szkoleniowy informuje o terminach organizowanych szkoleń w roku 2007 w Warszawie, hotel „Meksyk” (teren AWF):

  1. Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską: 06-16.03.2007 (10 dni).

  2. Kurs kwalifikacyjny na mistrzowską klasę trenerską: 21 – 30.09.2007 (10 dni)

Szczegóły w załączonych dokumentach:
Oferta szkoleniowa COS
Zgłoszenie na kurs
Kwestionariusz osobowy