Wszyscy zawodnicy chcący wziąć udział w Uniwersjadzie Letniej w Chinach/Chengdu w terminie 27.06-3.07 (Taekwondo) proszeni są o przesłanie niżej wymienionych dokumentów na adres: biuro@pztaekwondo.pl do dnia 11.05.2022 (środa). Terminy dokładnych lotów nie są jeszcze znane.

Po otrzymaniu dokumentów od osób spełniających kryteria Uniwersjady (szczegóły w linku na stronie ZG AZS) - PZTO po koordynacji z ZG AZS ogłosi ostateczny skład wraz z rezerwą.

Link do szczegółowych informacji na stronie ZG AZS:

https://azs.pl/imprezy/uniwersjady/xxxi-uniwersjada-letnia-chengdu-2021

Wykaz dokumentów do przesłania:

1.    Certyfikat Przynależności Akademickiej FISU (dotyczy tylko zawodników)

Wypełnić komputerowo, wydrukować; Poświadczyć na uczelni (pieczęci uczelni i podpisy osób uprawnionych),
Zeskanować, plik zapisać jako: "Taekwondo, Nazwisko Imię, certyfikat"

Link: 

https://azs.pl/images/dokumenty/uniwersjady-letnie/UL2021/UL2021-certyfikat_przynaleznosci_akademickiej.pdf

 

2.    Zdjęcie do akredytacji (JPEG, jpg) 

Aktualne zdjęcie typu paszportowego, w kolorze, nie w czerni i bieli; twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia,
Zdjęcie zapisać jako: "Taekwondo, Nazwisko Imię, foto”
Zdjęcie musi być wyraźnie i w dobrej rozdzielczości.

 

3.    Skan paszportu - (pdf, jpg) 

Paszport rozłożyć na stronie ze zdjęciem oraz danymi personalnymi i zeskanować;
Plik zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, paszport"

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Chin. Wybrane osoby będą proszone o przesłanie paszportu do biura AZS ZG w celu wyrobienia wizy do ChRL.

 

4.    Unijny Certyfikat COVID (UCC) – Certyfikat musi być ważny co najmniej do dnia powrotu z ChRL.

Należy przesłać w pliku .pdf pobranym z Internetowego Konta Pacjenta Certyfikat szczepienia przeciwko COVID. UCC można pobrać również z aplikacji „moje IKP”
Plik zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, UCC"

 Materiały do pobrania

UNIWERSJADA INFO.docx