W dniu 21 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli PZTO z władzami powiatu nidzickiego i miasta Nidzicy. Spotkanie poświęcone było ustaleniu zasad i zakresu współpracy PZTO z miastem Nidzica w latach 2020 - 2024. Zawarto stosowne porozumienie mające na celu rozwój i promocję Taekwondo Olimpijskiego w mieście i powiecie nidzickim oraz promocję regionu.
Na zdjęciu, od lewej:
Pan Paweł Przybyłek Wicestarosta, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Pan Jacek Kosmala Burmistrz, Urząd Miasta Nidzicy, Pani Patrycja Kawałko Dyrektor, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, Pan Artur Chmielarz Prezes PZTO, Pan Marcin Chorzelewski Dyrektor Sportowy PZTO, Pan Jacek Jankowski Członek Komisji Rewizyjnej PZTO.