Prosimy serdecznie o potwierdzenie udziału zawodników Państwa klubu w finale OOM do dnia 19.04.2022 (wtorek). Potwierdzenia dokonujemy na adres: biuro@pztaekwondo.pl

W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji do Finałów OOM zostaną zakwalifikowane kolejne osoby z listy rankingowej.

Informujemy również, iż w kategoriach:

- 29 kg kobiety kadet

- 33 kg kobiety kadet,

nie jest wypełniony limit miejsc do finałów OOM 2022. Dlatego istnieje możliwość dopisania zawodniczek w tych dwóch kategoriach wagowych. Prośbę o dołączenie zawodniczek prosimy przekazywać pisemnie poprzez wiadomość e-mail do dnia 18.04.2022 (poniedziałek). Przypominamy, iż aby zawodniczki zostały zakwalifikowane muszą spełniać wymogi formalne zawodów, a więc: aktualna licencja zawodnicza PZTO, stopień minimum 7 kup, aktualne badania sportowo-lekarskie.

Po potwierdzeniu przez Kluby lista zakwalifikowanych zostanie ostatecznie zatwierdzona oraz uzupełniona o limity trenerskie i przekazana do organizatora przyszłym tygodniu.

Pozdrawiamy,
Biuro PZTOMateriały do pobrania

Wstępna lista OOM 2022.xlsx