Na stronie www PZTO opublikowane zostało opracowanie dotyczące zasad zakładania klubu sportowego, według stanu na rok 2021.
Zapraszamy do zapoznania się wszystkich, którzy mają w planach tworzenie klubu sportowego z myślą o udziale w rywalizacji sportowej w taekwondo olimpijskim w ramach członkostwa w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego. 

https://pztaekwondo.pl/web/zakładanie-klubu-sportowego-kompendium,149.html