Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sportowej w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, wynikających z podjęcia aktywności sportowej po okresie wymuszonej przerwy, mającej związek z pandemią, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej zaleca, aby sportowcy w miarę możliwości wykonali badania okresowe w najkrótszym możliwym czasie, przed upływem wskazanego terminu.

W związku z powyższym, zawodnicy zgłaszający się do udziału w turniejach taekwondo olimpijskiego organizowanych przez PZTO mają obowiązek przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania sportów walki.

Informujemy również, że zawodnicy kadry narodowej mają obowiązek posiadania aktualnych badań i orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny sportowej, natomiast dla pozostałych zawodników - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. - orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia mogą wydawać nie tylko lekarze medycyny sportowej, ale także lekarze rodzinni, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Materiały do pobrania

komunikat _ badania zawodników.pdf