Nowa nazwa

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
(Polish Federation of Olymipic Taekwondo)

- tak brzmi nowa nazwa Związku od 30 września 2006 r.

Zjazd Satutowy Polskiego Związku Taekwondo WTF

  Polski Związek Teakowndo Olimpijskiego (Polish Federation of Olymipic Taekwondo) - informuje, że 30 września odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku, na którym dokonano zmian w statucie celem dostosowania go do wymagań Ustawy o ...

Kursokonferencja trenerów

  Polski Związek Taekwondo WTF informuje, że w dniach 30 września i 1 października br. /sobota, niedziela/ odbędzie się w Warszawie kursokonferencja trenerów. Powołania i program zostaną przesłane w ...

Zebranie przyszłych egzaminatorów

 Niniejszym informuje, że ok. godz. 20-tej 16.09. w Ciechanowie (miejsce odprawy technicznej OTK) odbędzie się zebranie (szkolenie) przyszłych egzaminatorów obejmujące sprawy formalne związane z ...

Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku

   Zarząd Polskiego Związku Taekwondo – WTF informuje, że zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o sporcie kwalifikowanym, oraz uchwałą Zjazdu sprawozdawczo wyborczego z dnia 15.01.2005, uchwałami Zarządu - dnia 30 września b.r. w Warszawie „Torwar” ul. Łazienkowska 6A, sala konferencyjna „C” /na drugim piętrze/ odbędzie się Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku celem dokonania zmian w ...