NADZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW Polskiego Związku Taekwondo WTF

  Zarząd Polskiego Związku Taekwondo – WTF informuje, że zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o sporcie kwalifikowanym, oraz uchwałą Zjazdu sprawozdawczo wyborczego z dnia 15.01.2005 r., ponownie zwołuje Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku celem dokonania zmian w Statucie Polskiego Związku Taekwondo WTF. Zjazd odbędzie się dnia 30 września b.r. w Warszawie ...

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny, Ciechanów 16-17.09.2006

  Tolerancja wagowa – celem umożliwienia wszystkim zawodnikom startu w planowanych w kwalifikacjach do IO kategoriach wagowych, podczas OTK w Ciechanowie w kategorii wiekowej seniorek i seniorów wprowadzone zostaje 2 kg tolerancji. Obowiązywać będą następujące górne limity poszczególnych kategorii ...

Zgrupowanie i zawody w Azerbejdżanie

   Właśnie zakończyło się zgrupowanie w Azerbejdżanie, które trwało od 13 sierpnia w Centrum Szkolenia Olimpijskiego - Quba (ok 200 km od Baku). Wraz z reprezentacjami: Ukrainy, Rosji oraz gospodarzy Polacy uczestniczyli we wspólnych treningach prowadzonych przez trenera Azerbajdżanu. Od godzin popołudniowych Reprezentacja przebywa już w miejscu zawodów tj. w Baku. W zawodach startują jedynie reprezentacje narodowe ...

AZERBAIJAN OPEN

   W dniach 19-20 sierpnia część Reprezentacji, która nie wyjechała do Chin, brać będzie udział w otwartych Mistrzostwach Azerbejdżanu ...

Nowości i zamiany w kalendarzu

09.09 - Warszawa - Egzamin na 1 dan i zebranie prezesów Okręgów
16.09 - konferencja trenerów szkolenia wojewódzkiego - Ciechanów - szkolenie sędziowskie - Ciechanów
17.09 - turniej klasyfikacyjny - Ciechanów junior 14 - 16, senior 17 + (kategorie olimpijskie)
29.09 - 1.10 - kursokonferencja trenerów i egzaminatorów oraz Walny Zjazd Statutowy