Nazwa Związku

  Zarząd Związku informuje, że MKOL odpowiedział negatywnie na zapytanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego co do możliwości użycia słowa "olimpijskiego" w nazwie Naszego Związku ...

OGŁOSZENIE

  Polski Związek Taekwondo informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla Polskiego Związku Taekwondo 3 mat oraz osobistego sprzętu sportowego do uprawiania taekwondo zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty. ...