Zgodnie ze Statutem PZTO Zarząd dokonał uzupełnienia swojego składu.

Bardzo ważne - aktywacja, licencje, zgłoszenia

Bardzo ważne - aktywacja, licencje, zgłoszenia

   Biuro PZTO informuje, że: wyjątkowo od dnia 22.01.2008 do dnia 3.02.2008 zostaje zaktywowana elektroniczna baza klubów co umożliwi elektroniczne złożenie wniosków o licencje trenerskie i zawodnicze, a w konsekwencji zgłoszenie do zawodów. Dnia 3.02.2008 baza klubów zostanie dezaktywowana ponownie i aktywację otrzymają tylko i wyłącznie kluby które będą posiadały w PZTO wszystkie wymagane dokumenty tj.:

  • opłaconą licencję trenera, elektroniczne zgłoszenie trenera w bazie wraz ze zdjęciem, oraz złożony w PZTO wniosek licencyjny /termin złożenia pozostałych zał. mija 10.02/,

  • opłaconą składkę klubową, oraz złożony w biurze wniosek licencyjny klubu /termin złożenia pozostałych zał. mija 10.02/,

  • opłacone licencje, pełne elektroniczne zgłoszenia licencyjne zawodników w bazie wraz ze zdjęciami, oraz złożone w biurze PZTO wnioski licencyjne zawodników wraz z załącznikami.

U W A G A:

   Aktywacja zawodników w bazie po spełnieniu w/w warunków będzie prowadzona na bieżąco celem umożliwienia dokonania zgłoszenia do zawodów w Sierpcu /termin zgłoszeń zawodników mija 3.02.2008/. W przypadku niedopełnienia w tym czasie zgłoszenia elektronicznego trenera ze zdjęciem w bazie, oraz nie złożenie wniosku trenerskiego i klubowego w biurze PZTO do dnia 3.02.2008 zgłoszenie zawodników w zawodach będzie anulowane.

Biuro PZTO
 

Zgłoszenia do turnieju pretendentów do aKadry Narodowej

Zgłoszenia do turnieju pretendentów do Kadry Narodowej

   Zgodnie z komunikatem można już w chwili obecnej dokonywać zgłoszeń do turnieju pretendentów do KN i reprezentacji w kategorii seniorów i juniorów. Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa 3 lutego 2008 r. Przypominamy, że w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający licencję na rok 2008 /aktywni w bazie danych/ z klubów które również posiadają licencję na rok 2008 /opłacona składka, złożony wniosek z zał., ważna licencja trenera prowadzącego/.

Biuro PZTO


 

Uwaga okręgowe związki taekwondo

Uwaga okręgowe związki taekwondo

   Zarząd PZTO zwraca się do okręgowych związków taekwondo (OZT) o przesyłanie z wyprzedzeniem informacji do biura Związku o swoich planowanych zebraniach Zarządu oraz zjazdów delegatów OZT.

Marcin Kiciński
V-ce Prezes PZTO
 

Uwaga Kluby (stopnie mistrzowskie)

Uwaga Kluby (stopnie mistrzowskie)

   Niniejszym informuje się, że wstrzymana zostaje do odwołania procedura rejestracji stopni mistrzowskich z egzaminów, których organizatorem nie był PZTO.

Marcin Kiciński
V-ce Prezes PZTO
 

UWAGA - bardzo ważne komunikaty biura

UWAGA – bardzo ważne komunikaty biura - UWAGA.


1/Turniej pretendentów do reprezentacji narodowej docelowo na Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata juniorów. Informujemy że w dniach 8 – 10 lutego 2008 roku odbędzie się turniej zawodników grupy seniorów/ek/ i juniorów/ek/ którego głównym celem jest wyłonienie reprezentacji która będzie brała udział w kontrolnych startach międzynarodowych a następnie wyłoni reprezentacje na w/w zawody Mistrzowskie. Komunikat szczegółowy zawodów zostanie podany w najbliższych dniach.


Warunkiem udziału w zawodach jest:

a/ seniorzy – zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1990 i starsi posiadający stopień minimum 1 DAN /oficjalny rejestr PZTO/, posiadający licencję na 2008 rok, oraz ważne badania lekarskie.

b/ – juniorzy - zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 1991 -1994, posiadający stopień minimum 1 KUP z prawem zdawania na 1 DAN /oficjalny rejestr PZTO/, posiadający licencję na 2008 rok, oraz ważne badania lekarskie.


Warunkiem zakwalifikowania zawodników do reprezentacji na kontrolne starty międzynarodowe jest:

a/ zdobycie 1 miejsca w zawodach przy wygraniu minimum 3 walk,

b/ złożenie podpisanej deklaracji do udziału w szkoleniu zaproponowanym przez PZTO.

c/ wyjątkowo w skład reprezentacji mogą zostać powołani decyzją działu szkolenia zawodnicy, którzy zajęli miejsca 2, lub z uzasadnionych powodów nie startowali w turnieju pretendentów, ale posiadają wymagany stopień, licencję i wyrazili zgodę na udział w szkoleniu PZTO.


Warunkiem zakwalifikowania do reprezentacji na ME seniorów lub MŚ juniorów /po spełnieniu w/w warunków/ jest zdobycie 1 – 3 miejsca w międzynarodowych zawodach kontrolnych. W przypadku braku pozycji medalowej w określonej kategorii wagowej kwalifikacji do reprezentacji dokonuje dział szkoleniowy PZTO.


Jednocześnie informujemy, że udział w tych zawodach /obok kryteriów wieku i studiów/ będzie również podstawą typowania reprezentacji na AMŚ.


Związek zastrzega sobie prawo doprecyzowania lub uściślenia powyższych zasad.


2/ Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu /zgodnie ze statutem PZTO/ walny zjazd delegatów Członków PZTO odbędzie się w sobotę 22 listopada 2008 roku.


3/ Uchwałą Zarządu przedłużony zostaje termin składania wniosków o wszystkie licencje PZTO do dnia 20 stycznia 2008 roku /apelujemy by ze względu na rozpoczynające się rozgrywki dotrzymać podanego terminu/. Jednocześnie przypominamy, że w roku 2008 wymianie ulegają wszystkie dotychczasowe dokumenty w tym względzie – obowiązują nowe zamieszczone na stronie internetowej Związku druki. Prosimy kluby, sędziów, egzaminatorów, trenerów o jak najszybsze przesłanie do biura: wniosku o licencję, zdjęcia i dokonanie opłaty. Dopuszcza się złożenie załączników do 10 lutego. Warunek późniejszego złożenia załączników nie dotyczy zawodników.


4/ Uchwałą Zarządu do prowadzenia kursów na sędziów kandydatów PZTO upoważnieni zostali następujący sędziowie:

Nowicki Dariusz,
Aleszczyk Katarzyna,
Błażejczyk Sławomir,
Brodzik Grzegorz,

Kiciński Marcin,

Piekarski Mirosław,
Wenecki Leszek.

W najbliższym czasie Związek przedstawi oficjalny program kursu oraz obowiązujące opłaty.


5/ Zarząd przyjął rezygnację z prac w ramach Zarządu Pana Roberta Sadurskiego. Panu Robertowi Sadurskiemu dziękujemy za dotychczasową pracę w Zarządzie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.


6/ Informujemy, że uchwałą Zarządu odwołany został z funkcji Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Artur Chmielarz.

Biuro PZTO


W związku z zapytaniami Biuro PZ Taekwondo Olimpijskiego wyjaśnia, że od stycznia 2008 roku dotychczasowa dokumentacja dotycząca rejestracji klubów, zawodników, trenerów itp. zostaje zarchiwizowana

Skład ekipy do Turcji na Europejskie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008

Skład ekipy do Turcji na Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008

   Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego informuje, że uchwałą Zarządu zatwierdzony został skład ekipy wyjeżdżającej w terminie 26-27.01.2008 do Turcji na Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008:

Jacek Skubis - Kierownik
Marcin Chorzelewski - Trener
Dariusz Nowicki - Trener
Marek Starzyk - Lekarz
Daniel Romanowski - Odnowa

Zawodnicy:
Katarzyna Kalinowska (kat. 67 kg,  AZS UWM Olsztyn, trener Dariusz Nowicki)
Iwona Kosiorek (kat. + 67 kg, UKS Arcus Krynica, trener Jarosław Jarząb)
Łukasz Śmigaj (kat. 80 kg, UKS Tkd Środa Wlkp., trener Robert Zarzecki)
Karol Franz (kat. +80 kg, AZS UWM Olsztyn, trener Dariusz Nowicki)

Biuro PZTO
 

Kalendarz sportowy /zawodów/ na rok 2008

PZ Taekwondo Olimpijskiego poniżej przedstawia kalendarz sportowy /zawodów/ na rok 2008.

Wersja ostateczna zostanie przedstawiona po podpisaniu umowy pomiędzy Związkiem i Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Chętnych do organizacji prosimy o pilne zgłaszanie się do biura PZTO.
 

Lp.

Zawody krajowe

Termin

DNI

Miejsce

Uwagi

1

2

 

3

 

 

4

5

1

Seniorzy tur. pretendentów do KN i reprez.

8-02

-

9-02

1

Sierpc

 

2

Juniorzy tur. pretendentów do KN i reprez.

8-02

-

9-02

1

Sierpc

 

3

OOM 2008 II runda strefa zachodnia

7-03

-

8-03

1

Zgorzelec

 

4

Młodzieżowe MP II runda

14-03

-

16-03

2

do ustalenia

 

5

Mistrzostwa Polski juniorów II runda

14-03

-

16-03

2

do ustalenia

 

6

OOM 2008 II runda strefa wschodnia

28-03

-

29-03

1

Ciechanów

 

7

Mistrzostwa Polski Seniorów

18-04

-

20-04

2

do ustalenia

 

8

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

25-04

-

27-04

2

Bolesławiec

 

9

Młodzieżowe MP finał

30-05

-

1-06

2

do ustalenia

 

10

Mistrzostwa Polski Juniorów finał

30-05

-

1-06

2

do ustalenia

 

11

Zawody m-n Polish Open

13-06

-

16-06

2

POL Olsztyn

 

12

Zawody m-n Warszawa Cup

12-09

-

15-09

2

POL W-wa

 

13

Akademickie MP /ZG AZS/

26-09

-

28-09

2

W-wa

 

14

Mistrzostwa Polski AZS juniorów

26-09

-

28-09

2

W-wa

 

15

OOM 2009 I runda strefa wschodnia

24-10

-

25-10

1

Kętrzyn

 

16

OOM 2009 I runda strefa zachodnia

7-11

-

8-11

1

Poznań

 

17

Młodzieżowe MP 2009 - I runda

14-11

-

16-11

2

do ustalenia

 

18

Mistrzostwa Polski jun 2009 I runda

14-11

-

16-11

2

do ustalenia

 

 

 

Lp.

Zawody międzynarodowe

Termin

DNI

Miejsce

UWAGI

1

2

 

3

 

 

4

 

Czytaj więcej...

Kontakt
© Copyright 2016-2024 Dyjur Unlimited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by SportsManago360