Biuro PZTO podaje poniżej propozycję skróconych nazw klubów sportowych z prośbą o weryfikację i akceptację.

Biuro PZTO informuje, że na stronie internetowej w dziale DOKUMENTY/WZORY PISM został zamieszczony druk wniosku o licencję na udział we współzawodnictwie Taekwondo Olimpijskiego dla klubu będącego członkiem zwyczajnym Związku.

PZ Taekwondo Olimpijskiego poniżej przedstawia wersję wstępną kalendarza sportowego /zawodów/ na rok 2008. Wersja ostateczna zostanie przedstawiona po akceptacji propozycji Związku przez Zespól Metodyczno Szkoleniowy COS i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Biuro PZ Taekwondo Olimpijskiego ponownie przypomina, że wszystkie wnioski o licencje na rok 2008 winny być złożone zgodnie z ustaleniami do 31 grudnia 2007 roku.

PZ Taekwondo Olimpijskiego informuje, że za wyniki zawodników uzyskane podczas Mistrzostw Europy Juniorów w roku 2007 niżej wymienieni trenerzy zostali wyróżnieni dorocznymi nagrodami Ministra Sportu i Turystyki:

Biuro PZTO informuje, że na stronie internetowej w dziale DOKUMENTY/WZORY PISM został zamieszczony druk wniosku o licencję na udział we współzawodnictwie Taekwondo Olimpijskiego dla klubu będącego członkiem zwyczajnym Związku.

PZ Taekwondo Olimpijskiego poniżej przedstawia wersję wstępną kalendarza sportowego /zawodów/ na rok 2008. Wersja ostateczna zostanie przedstawiona po akceptacji propozycji Związku przez Zespól Metodyczno Szkoleniowy COS i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

PZ Taekwondo Olimpijskiego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich zawodach kalendarza PZTO mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie potwierdzone przez lekarza ze specjalnością lekarza medycyny sportowej lub przychodnię sportowo lekarską.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego informuje, że dnia 2.12.2007 /niedziela/ o godz. 14.00 w Olsztynie sala OSiR Olsztyn ul.Głowackiego 27, odbędzie się egzamin na stopnie mistrzowskie 1 – 4 DAN.